PELCAT

Decline of small pelagic fish in the Catalan Sea: potential role of plankton change and pollution

Duration: 2020-2021

Funding: Generalitat de Catalunya, Fons Europeu Marítim I de la Pesca. Col.laboració entre científics I pescadors. CAT 152CAT00013, TAIS ARP059/19/00005

Coordinator: Dr. Marta Coll